Laatste nieuws

In een regiobijeenkomst van “Anders oud 2030” zal gesproken worden over ouderenhuisvesting in een krimpgebied. De bevolking in krimpgebieden vergrijst, jongeren trekken weg en ouderen moeten, van overheidswege, langer zelfstandig blijven wonen. Veel ouderen wonen in te grote woningen en deze zijn veelal niet gelijkvloers. Er komt behoefte aan zorgwoningen, die door nieuwbouw of door verbouw gerealiseerd moeten worden.

Dorpsinformatiepunt
Het Dorpsinformatiepunt  is gevestigd in het MFC De Noordsuythoeve, open dinsdag en woensdag van 10:00 uur tot 12:00 en is tijdens de openingstijden te bereiken onder telefoonnummer 0598-729888. Buiten openingstijden is de telefoon doorgeschakeld.