Nieuwsflits najaar 2013

De NIEUWSFLITS verschijnt periodiek om informatie te verstrekken over de voortgang van de realisatie van het Multi Functioneel Centrum (MFC) te Noordbroek.
De NIEUWSFLITS wordt digitaal verstrekt aan de deelnemers van het MFC, de leden van het gemeentebestuur van de gemeente Menterwolde en andere belangstellenden.
De NIEUWSFLITS kent geen copy-right en mag zonder voorafgaande toestemming worden verspreid en/of doorgezonden.

Muntendam, november 2013

Aan de slag
Begin oktober 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de bouwopdracht te verstrekken aan bouwbedrijf Simon Benus uit Stadskanaal. De installatietechnische werkzaamheden worden uitgevoerd door installatiebedrijf Damstra uit Driezum.
De heipalen en de vloeren voor het MFC zijn besteld. Inmiddels wordt er geheid en daarna worden de vloeren gelegd.
Iedereen is dus aan de slag om het gebouw vorm en inhoud te geven.

Informatie.
Voor de inwoners van Noord- en Zuidbroek is op maandagavond 16 december 2013 een voorlichtingsavond gepland. Deze avond wordt gehouden in “De Klipheerd”, De Clinge 33 te Noordbroek. (aanvang 19:30 uur). Op deze avond wordt de laatste informatie gegeven over het definitieve ontwerp, de kleuren van het gebouw en het tijdpad van de bouw.

De ton van Noordbroek.
Op dit moment staat de “teller” op circa € 18.479,85. Een prachtig resultaat in korte tijd, door de inwoners zélf bij elkaar gebracht. Daar kunnen de inwoners trots op zijn.
Hierbij komt nog de opbrengst van de stenenactie: De teller staat nu op ruim 620 stenen die verkocht zijn á € 20,- per stuk: Een opbrengst van minstens € 12.400,- En dan komt volgend voorjaar nog het optreden van Bennie Joling.  Wij zijn nog niet bij de “TON”, maar wel al aardig op weg.

Gebruikers
In het MFC worden de inspecteur Amerikaschool, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal, het dorpshuis, de bibliotheek en de praktijk voor fysiotherapie ondergebracht.
Inmiddels is er een andere aanbieder gevonden voor het peuterspeelzaalwerk. Nadat de Stichting Welzijn Menterwolde is afgehaakt, wordt het peuterspeelzaalwerk nu aangeboden door Timpaan.
Daarnaast zijn er overleggen gaande met potentiele gebruikers die ook (incidenteel) gebruik willen maken van het MFC Noordbroek (o.a. voedingsbureau en logopedie).

Bestuursleden
Het MFC moet een gebouw zijn “voor en door Noord- en Zuidbroek”. Om deze reden wordt er nu gesproken met kandidaat-leden voor een bestuursfunctie voor de Stichting MFC. Bedoeling is om het beheer en de exploitatie (en eventueel het eigendom) over te dragen aan deze stichting.

Heipalen
Doordat het MFC groter wordt dan oorspronkelijk stond gepland komen we ineens tot een onverwachte tegenvaller. Onder een deel van het gebouw is de boden dermate slecht dat er geheid moet worden.
Dit heeft er in geresulteerd dat er 136 heipalen in de bodem geheid moeten worden. De langste palen die in de bodem geheid worden zijn zelfs 16 meter!!
Het heien vindt begin november 2013 plaats.

Toezicht en vandalisme
Tijdens de bouw is er cameratoezicht op de bouwplaats. We hopen hiermee het vandalisme te beperken, het liefst helemaal te voorkomen.
De beveiligingsbeelden worden opgenomen en kunnen –indien dit noodzakelijk mocht zijn- later worden teruggespoeld om mogelijke daders op te sporen.
Nog beter is het dat alle inwoners af en toe even een kijkje gaan nemen om te zien hoe de bouw vordert.

Buitenomgeving
Na de start van de bouw wordt ook de inrichting van de buitenomgeving verder uitgewerkt. Hoe komt de weg te liggen, waar komen de parkeerplaatsen, hoeveel parkeerplaatsen etc. Ook de inrichting van het plein voor alle gebruikers wordt verder uitgewerkt. Als de plannen tijdens de winterperiode zijn uitgewerkt kan –zodra de winter achter de rug is- de buiteninrichting ingevuld worden.

Gebruik
We gaan ervan uit dat alles volgens planning verloopt. Of er een strenge winter komt of dat er veel onverwachte andere zaken op ons pad komen, dat weten we geen van allen. We gaan hier op voorhand niet van uit.

Rond de zomer van 2014 wordt het gebouw naar verwachting opgeleverd. De gebruikers kunnen er dan gebruik van maken.

Agenda

zo ma di wo do vr za
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30