Multi Functioneel Centrum klaar voor de start

De gemeentelijke werkgroep concludeert dat een MFC haalbaar is. (oktober 2008)

Op 6 maart 2007 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde besloten om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een Multifunctioneel Centrum (MFC) in Noordbroek.

Uit gesprekken met diverse belangengroepen uit Noordbroek bleek een positieve houding rondom de samenwerking in een MFC. Alle partijen zien meerwaarde in het onderbrengen van diverse onderwijs-, welzijns- en zorgfuncties in een MFC. Een combinatie met wonen en commerciële activiteiten is voor nagenoeg alle partijen bespreekbaar. Men is bereid om de eigen organisatie hierin op te laten gaan. Er hoeft in een dergelijk constructie dus bijvoorbeeld geen dorpshuisbestuur of een bestuur van de ijsvereniging te zijn. Dit vraagt wel een nieuwe beheerstructuur.

Vanuit de werkgroep is ook gekeken de mogelijke locatie in Noordbroek: het terrein waar nu al veel van de huidige voorzieningen zijn gelokaliseerd (school, dorpshuis, sportvelden, peuterspeelzaal, sportzaal) is als beste keus uit de bus gekomen.
 
En nu verder?
Volgens de planning van de gemeente zal binnenkort worden gestart met het project om het MFC te realiseren. Eind 2008 zal gestart worden met de gedetailleerdere planning van het bouwproces,(architectenkeuze en inspraak daarin, aanbesteding etc)

  1.     inventarisatie ruimtebehoefte
  2.     van visie naar ruimte
  3.     verkenning mogelijkheden
  4.     besluitvorming en financiën
  5.     bouwen op papier
  6.     bouwen in de praktijk
  7.     oplevering

Verder zal de Gemeente haar interne organisatie afstemmen op de wens van het dorpsgericht werken. Er moet coördinatie zijn in de voorbereiding, tijdens de invoering en bouw en daarna (dorpsambtenaar?)
 
Beschikbare informatie:

Eindconclusie haalbaarheidsonderzoek
Presentatie conclusies gespreksrondes haalbaarheidsonderzoek
Stand van zaken MFC (brief aan de gemeenteraad)

Agenda

zo ma di wo do vr za
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30