Kort verslag voortgang project MFC (augustus 2009)

Stand van zaken MFC

Op 3 augustus hebben we weer een vergadering gehad van de klankbordgroep MFC.

  • Wethouder Veldhuis was aanwezig en lichtte de beslissing van B&W toe om de jeugdsoos weer te huisvesten op de oude lokatie (Scheemderstraat). Eisen van de verzekering en wensen van de jeugd zelf waren redenen. Belangrijkste reden was echter de tijdsdruk. De gemeente wil niet wachten op het MFC. Dat zou de jeugd veel te lang zonder voorziening laten. Als klankbordgroep hebben we wel bij de projectleider aangedrongen op het betrekken van de jeugdsoos bij het MFC. Ondanks de andere lokatie moet het toch mogelijk zijn gezamenlijk activiteiten voor de jeugd te organiseren. Ook moeten er voorzieningen worden bedacht voor jeugd die niet naar de jeugdsoos gaat. Een te mooie kans om te laten liggen.
  • Er lopen op dit moment twee onderzoeken. Onderzoek 1 (samenwerken aan samen werken) door studenten van het van Hall instituut onderzoekt de meerwaarde die een MFC zou kunnen hebben. Onderzoek 2 door Legters en partners (wij voor jullie) in opdracht van de EDR richt zich vooral op ouderen. Hier wordt de toekomstmogelijkheden voor ouderen in Menterwolde en het duitse Vreeze onderzocht. De gemeente hoopt door de combinatie van beide onderzoeksresultaten goede ideeën te krijgen voor het voorstel dat ze in december wil voorleggen aan de gemeenteraad.
  • De gemeente is inmiddels aan het rekenen aan de bouwkosten van het nieuwe gebouw. Aan de hand van de opgegeven wensen van de betrokken (mogelijke) nieuwe gebruikers zijn de gewenste oppervlaktes bepaald. Hieruit volgt een grove inschatting van de bouwkosten. Ook zijn er eerste stappen gezet op zoek naar financiering van het nieuwe MFC. Een extern bureau gaat op zoek naar subsidies en andere financiers / subsidies.
  • Het bureau Bügel Hajema, dat ook de dorpsvisie voor Noordbroek heeft opgesteld, is ingehuurd om de ruimtelijke visie rond het nieuwe MFC te ontwerpen. Het terrein waarop ze hun visie geven bestaat uit de Klipheerd, de school, de sportvelden, de sporthal en de ijsbaan.
  • Voorgesteld werd om een bank te zoeken die bereid is om in het nieuwe gebouw een pinautomaat te plaatsen.
  • De tussenschoolse opvang was nog niet meegenomen in de lijst met toekomstige gebruikers. Zij worden alsnog toegevoegd.

De projectleider ligt op schema om in december een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. We moeten echter niet het idee hebben, dat het al een gelopen race is.

Agenda

zo ma di wo do vr za
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30