College Midden-Groningen neemt nog geen maatregelen verkeersoverlast Hoofdstraat

De gemeente Midden-Groningen wil niet op korte termijn maatregelen treffen tegen verkeersoverlast in de Hoofdstraat in Noordbroek. Aanwonenden klagen hierover al jaren. O.a. het zware landbouwverkeer heeft dusdanige proporties aangenomen dat het absoluut onaanvaardbaar is om dit nog langer te accepteren. 
Normale waarden
De gemeente vindt dat de verkeersintensiteit en snelheid op de Hoofdstraat relatief normale waarden hebben, zoals die in vergelijkbare woonkernen voorkomen. Ze realiseert zich dat het aandeel landbouwverkeer sterk kan variëren per maand of per week en dat in die intensieve perioden dat tot ernstig ongenoegen leidt voor bewoners van de Hoofdstraat.

Voltooien
Midden-Groningen wil op middellange termijn de 30 kilometerzone in het dorp voltooien.

Monstervoertuigen
Volgens de aanwonenden rijdt het landbouwverkeer (monstervoertuigen, alleen de wielen al zijn 2 meter hoog en de aanhangende wagens zijn hoger dan de dakgoten) met een snelheid van 50 kilometer of soms nog harder door de straat.

Kleine aardbevingl 
Wat de snelheid betreft, valt het volgens de gemeente wel mee. Uit de gemeentelijke telcijfers blijkt dat de snelheid 40 kilometer per uur is (in de 30 kilometerzone). "Dat is een acceptabele waarde", aldus de gemeente. Op delen van de Hoofdstraat waar 50 kilometer mag worden gereden, wordt niet te hard (49 tot 50 kilometer) gereden. Metingen van de provincie Groningen komen uit op 51 tot 52 kilometer.

Geklokt
Een snelheidscontrole van de politie - nabij de Lijwiekstee - leverde op 18 oktober het volgende op: 1 landbouwvoertuig is geklokt op een snelheid van 33 kilometer per uur. Zo'n voertuig mag hier 25 kilometer per uur. Onbekend is of deze bestuurder ook is beboet. De hoogst gemeten snelheid was 54 kilometer.

Tellingen
Ook zijn tellingen verricht. Op de Hoofdstraat tussen Slochterstraat en Pastorieweg rijden per etmaal in beide richtingen in totaal 1.600 tot 1.900 motorvoertuigen. Dat is inclusief landbouwverkeer. En tussen de School- en Slochterstraat rijden volgens tellingen van de gemeente 1.600 tot 2.300 motorvoertuigen per etmaal in beide richtingen.

Vergelijkbaar
Voor het dorp Noordbroek met ongeveer 2.000 inwoners geeft dat een indicatie dat de intensiteit een normale waarde is voor een vergelijkbare dorpskern.

Landbouwritten
Op de Hoofdstraat rijden per jaar 4.400 landbouw gerelateerde ritten. Dat komt neer op 12 ritten per dag. Ook rijden nog 7.800 landbouw gerelateerde ritten (melk- en mesttransporten) per jaar door de Hoofdstraat.

 

 Bron: Menterinfo.nl

 

 

Hulp bij wonen en vervoer (WMO)

Kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen, of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning? U kunt daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen doen of geen andere mensen meer ontmoeten. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden en buren. U kunt ook met uw hulpvraag terecht bij het Sociaal team. Het Sociaal team gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Het Sociaal team kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi. Blijkt dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden, dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.
Kosten:
De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.
Aanpak:
Meld uw hulpvraag bij het sociaal team.
Sociaal team Menterwolde:
Grondgebied voormalige gemeente Menterwolde
Adres: Troelstralaan 8 9649 HN Muntendam
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 09.00 tot 12.00 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 65 88 77
E-mail: sociaalteammenterwolde@midden-groningen.nl

U kunt ook eerst langsgaan bij het Dorpsinformatiepunt Noordbroek voor nadere informatie.
Open dinsdag en woensdag 10:00 uur tot 12:00 uur. Telefoon 0598 729888.
MFC de Noordsuythoeve, Schoolstraat 2 Noordbroek.
informatiepuntnoordbroek@midden-groningen.nl 

DorpsAdviesRaad (DAR) zoekt nieuwe leden

Met ingang van de schoolvakantie 2020 treden Ida Iden en Anneke Kaipatty terug uit het bestuur van de Dorps Advies Raad Noordbroek.

Hoewel wat vroeg zijn we nu al op zoek naar minimaal 2 bestuursleden. Mogelijk dat u interesse heeft en wat vergaderingen bij wilt wonen om te ervaren of een en ander bij u past. Wij vergaderen 1 maal per maand en de tijd gaat snel. Vandaar nu reeds een oproep.

Het doel van de DAR is het verbeteren van de leefbaarheid in Noordbroek. Om dit te bereiken is het nodig dat wij goed weten wat er speelt in het dorp. We kunnen dit doordat mensen uit diverse geledingen, verenigingen en instellingen uit Noordbroek zitting hebben in de DAR. Wij staan dus dicht bij de bewoners. Ook adviseren wij de gemeente, gevraagd en ongevraagd. Wij vertegenwoordigen de dorpsbelangen zonder politieke kleur.

De verschillende bestuursleden hebben in het algemeen, al of niet met z’n tweeën,  een aandachtsgebied. Dit uiteraard op basis van interesse.

Mocht u belangstelling hebben, kom dan langs op de volgende vergadering: woensdag 4 december a.s. 20.00 uur in het MFC Schoolstraat 2 Noordbroek of informatie via: info@darnoordbroek.nl 

 Wij hopen en rekenen op uw belangstelling!

Agenda

zo ma di wo do vr za
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31